JĘZYKI OBCE DLA CAŁEJ RODZINY

Cennik promocyjny

REGULAMIN OPŁAT W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
CENNIK PROMOCYJNY:

(*tylko dla stałych uczniów, którzy podpiszą umowę do 01.09.2017)

 

 • WRZESIEŃ 2017  – 108 ZŁ + koszt podręcznika
 • PAŹDZIERNIK 2017 – 144 ZŁ
 • LISTOPAD 2017 -180 ZŁ
 • GRUDZIEŃ 2017 – 108 ZŁ
 • STYCZEŃ 2018 – 144 ZŁ
 • LUTY 2018 – 108 ZŁ
 • MARZEC 2018 – 144 ZŁ
 • KWIECIEŃ 2018 – 144 ZŁ
 • MAJ i CZERWIEC 2018 – 252 ZŁ

 

 1. Za nieterminowe wpłaty nasz system będzie naliczał odsetki karne (0.50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 16 każdego m-ca), dlatego też wysyłane przez nas smsy będą zawierały kwotę wraz z odsetkami karnymi)
 2. Opłaty te nie zawsze pokrywają się z rzeczywistą ilością godzin w danym miesiącu, gdyż nie jest możliwe ustalenie indywidualnych opłat dla poszczególnych grup. Jednak odstępstwa te powinny mieścić się w granicach 1-2 godzin w miesiącu
 3. Za ostatnie dwa miesiące nauki (maj i czerwiec) pobierana jest opłata w maju.
 4. Uwaga !!! Dla rodziców przysyłających 3 i więcej rodzeństwa -10% – zniżka.
 5. Terminowe wpłaty gotówkowe (w siedzibie głównej) upoważniają do 1 lekcji gratis przy ostatniej opłacie!