JĘZYKI OBCE DLA CAŁEJ RODZINY

Cennik promocyjny

REGULAMIN OPŁAT W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
CENNIK PROMOCYJNY:

(*tylko dla stałych uczniów, którzy podpiszą umowę do 30.08.2019)

 

 • WRZESIEŃ 2019  – 114 ZŁ + koszt podręcznika
 • PAŹDZIERNIK 2019 – 190 ZŁ
 • LISTOPAD 2019 -152 ZŁ
 • GRUDZIEŃ 2019 – 114 ZŁ
 • STYCZEŃ 2020 – 76 ZŁ
 • LUTY 2020 – 152 ZŁ
 • MARZEC 2020 – 152 ZŁ
 • KWIECIEŃ 2020 – 152 ZŁ
 • MAJ i CZERWIEC 2020 – 304 ZŁ

 

 1. Termin w/w wpłat to 15 dzień każdego miesiąca
 2. Za nieterminowe wpłaty nasz system będzie naliczał odsetki karne (0.50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 16 każdego m-ca), dlatego też wysyłane przez nas smsy będą zawierały kwotę wraz z odsetkami karnymi)
 3. Opłaty te nie zawsze pokrywają się z rzeczywistą ilością godzin w danym miesiącu, gdyż nie jest możliwe ustalenie indywidualnych opłat dla poszczególnych grup. Jednak odstępstwa te powinny mieścić się w granicach 1-2 godzin w miesiącu.
 4. Za ostatnie dwa miesiące nauki (maj i czerwiec) pobierana jest opłata w maju.
 5. Uwaga !!! Dla rodziców przysyłających 3 i więcej rodzeństwa -10% – zniżka.
 6. Terminowe wpłaty gotówkowe (w siedzibie głównej) upoważniają do 1 lekcji gratis przy ostatniej opłacie!