• Atutem Szkoły jest ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kilkunastoletnie z dorosłymi i seniorami.

• Działamy na gdańskich osiedlach: Przymorze, Zaspa i Żabianka

• Nasza szkoła cieszy się zaufaniem i wciąż wzrastającą popularnością, czego dowodzi rosnąca z każdym rokiem liczba uczniów.

• Oferujemy zróżnicowany program kursów językowych, dobieranych indywidualnie, w zależności od wieku ucznia i jego dotychczasowej znajomości języka obcego.

• Zajęcia prowadzone są w grupach 6-7 osobowych, dzięki czemu nauczyciele mają możliwość indywidualnej pracy z każdym uczniem.

• Stosowane przez nas nowoczesne metody nauczania gwarantują uczniom zdobycie sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim. Nabycie umiejętności:
– płynnego mówienia,
– poprawnego pisania,

– redagowania tekstów,

– czytania ze zrozumieniem,

– efektywnego stosowania reguł gramatycznych,

– rozumienia ze słuchu.

• W pracy z uczniem stosowane są m.in. techniki audio-wizualne, elementy pracy twórczej, układanki logiczne, gry planszowe i interaktywne zabawy językowe.

• Rokrocznie tworzone są grupy przygotowujące uczniów do uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej egzaminów państwowych: FCE i CAE.

• Szkoła WELL została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 1992 roku pod numerem 89.

• Przyjmujemy dzieci mające skończone 6 lat, wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także dorosłych i seniorów.

• Uczniowie podzieleni są na grupy w zależności od wieku i stopnia zaawansowania. Dla dzieci, które już uczyły się j. obcego (poza Szkołą WELL) kwalifikacja do grup przeprowadzana jest poprzez darmowy test w trakcie zapisów.

• W procesie nauczania wykorzystujemy: oryginalne podręczniki, techniki audio-wizualne, gry i zabawy, konkursy, gry planszowe. Raz w miesiącu uczniowie poddawani są testom sprawdzającym ich postępy w nauczaniu. Dwa razy w ciągu roku szkolnego rodzice dzieci i młodzieży otrzymują karty ucznia w których zawarte są ich wyniki w nauce. Nauczyciele są zawsze do dyspozycji dzieci i rodziców; w razie jakichkolwiek problemów pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami.

• Wszystkie nauczycielki posiadają odpowiednie kwalifikacje (egzaminy państwowe, licencjaty kolegium nauczycielskiego i magisteria) a przede wszystkim doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zapisy zakończone, ale mamy jeszcze kilka miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 601652102