JĘZYKI OBCE DLA CAŁEJ RODZINY

Cennik zwykły

REGULAMIN OPŁAT W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
CENNIK ZWYKŁY:
 • WRZESIEŃ 2021 – 144 ZŁ + koszt podręcznika
 • PAŹDZIERNIK 2021 – 192 ZŁ
 • LISTOPAD 2021 – 192 ZŁ
 • GRUDZIEŃ 2021 – 144 ZŁ
 • STYCZEŃ 2022 – 192 ZŁ
 • LUTY 2022 – 96 ZŁ
 • MARZEC 2022 – 192 ZŁ
 • KWIECIEŃ 2022 – 192 ZŁ
 • MAJ i CZERWIEC 2022 – 384 ZŁ
 1. Termin w/w wpłat to 15 dzień każdego miesiąca
 2. Za nieterminowe wpłaty nasz system będzie naliczał odsetki karne (0.50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 16 każdego m-ca), dlatego też wysyłane przez nas smsy będą zawierały kwotę wraz z odsetkami karnymi)
 3. Opłaty te nie zawsze pokrywają się z rzeczywistą ilością godzin w danym miesiącu, gdyż nie jest możliwe ustalenie indywidualnych opłat dla poszczególnych grup. Jednak odstępstwa te powinny mieścić się w granicach 1-2 godzin w miesiącu
 4. Za ostatnie dwa miesiące nauki (maj i czerwiec) pobierana jest opłata w maju
 5. Uwaga !!! Dla rodziców przysyłających 3 i więcej rodzeństwa -10% – zniżka.
 6. Terminowe wpłaty gotówkowe (w siedzibie głównej) upoważniają do 1 lekcji gratis przy ostatniej opłacie!