JĘZYKI OBCE DLA CAŁEJ RODZINY

O Szkole Well

 1. Atutem Szkoły jest ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz kilkunastoletnie z dorosłymi i seniorami.
 2. Działamy na gdańskich osiedlach: Przymorze, Zaspa i Żabianka
 3. Nasza szkoła cieszy się zaufaniem i wciąż wzrastającą popularnością, czego dowodzi rosnąca z każdym rokiem liczba uczniów.
 4. Oferujemy zróżnicowany program kursów językowych, dobieranych indywidualnie, w zależności od wieku ucznia i jego dotychczasowej znajomości języka obcego.
 5. Zajęcia prowadzone są w grupach 6-7 osobowych, dzięki czemu nauczyciele mają możliwość indywidualnej pracy z każdym uczniem.
 6. Stosowane przez nas nowoczesne metody nauczania gwarantują uczniom zdobycie sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim. Nabycie umiejętności:
  – płynnego mówienia,
  – poprawnego pisania,
  – redagowania tekstów,
  – czytania ze zrozumieniem,
  – efektywnego stosowania reguł gramatycznych,
  – rozumienia ze słuchu.
 7. W pracy z uczniem stosowane są m.in. techniki audio-wizualne, elementy pracy twórczej, układanki logiczne, gry planszowe i interaktywne zabawy językowe.
 8. Rokrocznie tworzone są grupy przygotowujące uczniów do uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej egzaminów państwowych: FCE i CAE.
 9. Szkoła WELL została zarejestrowana w Kuratorium Oświaty w Gdańsku w 1992 roku pod numerem 89.
 10. Przyjmujemy dzieci mające skończone 6 lat, wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także dorosłych i seniorów.
 11. Uczniowie podzieleni są na grupy w zależności od wieku i stopnia zaawansowania. Dla dzieci, które już uczyły się j. obcego (poza Szkołą WELL) kwalifikacja do grup przeprowadzana jest poprzez darmowy test w trakcie zapisów.
 12. W procesie nauczania wykorzystujemy: oryginalne podręczniki, techniki audio-wizualne, gry i zabawy, konkursy, gry planszowe. Raz w miesiącu uczniowie poddawani są testom sprawdzającym ich postępy w nauczaniu. Dwa razy w ciągu roku szkolnego rodzice dzieci i młodzieży otrzymują karty ucznia w których zawarte są ich wyniki w nauce. Nauczyciele są zawsze do dyspozycji dzieci i rodziców; w razie jakichkolwiek problemów pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami.
 13. Wszystkie nauczycielki posiadają odpowiednie kwalifikacje (egzaminy państwowe, licencjaty kolegium nauczycielskiego i magisteria) a przede wszystkim doświadczenie w pracy z dziećmi.