Regulamin opłat

Opłaty cennikowe nie zawsze pokrywają się z rzeczywistą ilością godzin w danym miesiącu, gdyż nie jest możliwe ustalenie indywidualnych opłat dla poszczególnych grup. Jednak odstępstwa te powinny mieścić się w granicach 1-2 godzin w miesiącu


Za ostatnie dwa miesiące nauki (maj i czerwiec) pobierana jest opłata w maju.


Uwaga!!! Dla rodziców przysyłających 3 i więcej rodzeństwa -10% – zniżka.


Terminowe wpłaty gotówkowe (w siedzibie głównej) upoważniają do 1 lekcji gratis przy ostatniej opłacie!


Nr konta: Szkoła WELL 72 1020 1811 0000 0802 0015 8352


Za nieterminowe wpłaty nasz system będzie naliczał odsetki karne (0.50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 16 każdego m-ca), dlatego też wysyłane przez nas smsy będą zawierały kwotę wraz z odsetkami karnymi)

Zapisy zakończone, ale mamy jeszcze kilka miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 601652102