Cennik promocyjny

REGULAMIN OPŁAT W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
CENNIK PROMOCYJNY:
(*tylko dla stałych uczniów, którzy podpiszą umowę do 01.09.2023)

  • WRZESIEŃ 2023 – 198 ZŁ + koszt podręcznika
  • PAŹDZIERNIK 2023 – 264 ZŁ
  • LISTOPAD 2023 -330 ZŁ
  • GRUDZIEŃ 2023 – 198 ZŁ
  • STYCZEŃ 2024 – 264 ZŁ
  • LUTY 2024 – 198 ZŁ
  • MARZEC 2024 – 198 ZŁ
  • KWIECIEŃ 2024 – 264 ZŁ
  • MAJ i CZERWIEC 2024 – 462 ZŁ

*Termin w/w wpłat to 15 dzień każdego miesiąca (jeżeli 15 jest dniem wolnym od pracy to opłata powinna być uiszczona wcześniej, ostatniego dnia pracy szkoły przed 15-tym)

* Za nieterminowe wpłaty nasz system będzie naliczał odsetki karne (0.50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 16 każdego m-ca), dlatego też wysyłane przez nas smsy będą zawierały kwotę wraz z odsetkami karnymi)

* Opłaty te nie zawsze pokrywają się z rzeczywistą ilością godzin w danym miesiącu, gdyż nie jest możliwe ustalenie indywidualnych opłat dla poszczególnych grup. Jednak odstępstwa te powinny mieścić się w granicach 1-2 godzin w miesiącu

* Za ostatnie dwa miesiące nauki (maj i czerwiec) pobierana jest opłata w maju.

* Uwaga !!! Dla rodziców przysyłających 3 i więcej rodzeństwa -10% – zniżka.

  *PROMOCJA: terminowe wpłaty gotówkowe od IX do V (w siedzibie głównej Szkoły) upoważniają do 1 lekcji gratis przy ostatniej opłacie!

Zapisy zakończone, ale mamy jeszcze kilka miejsc. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 601652102