JĘZYKI OBCE DLA CAŁEJ RODZINY

Cennik promocyjny

REGULAMIN OPŁAT W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
CENNIK PROMOCYJNY:

(*tylko dla stałych uczniów, którzy podpiszą umowę do 04.09.2020)

 • WRZESIEŃ 2020  – 120 ZŁ + koszt podręcznika
 • PAŹDZIERNIK 2020 – 160 ZŁ
 • LISTOPAD 2020 -160 ZŁ
 • GRUDZIEŃ 2020 – 120 ZŁ

W okresie świątecznym i ferii zimowych (od 23.12.2020 do 17.01. 2021r) Szkoła Well i biuro będzie nieczynne. Na zajęcia zapraszamy od 18.01 2021 r (poniedziałek).
Dodatkowy termin na dokonanie wpłat w biurze: 30.12.2020r(środa) 15:00 – 19:00. Termin płatności za styczeń jest przesunięty do 31.01.2020r

 • STYCZEŃ 2021 – 80 ZŁ
 • LUTY 2021 – 160 ZŁ
 • MARZEC 2021 – 160 ZŁ
 • KWIECIEŃ 2021 – 160 ZŁ
 • MAJ i CZERWIEC 2021 – 320 ZŁ
 1. Termin w/w wpłat to 15 dzień każdego miesiąca
 2. Za nieterminowe wpłaty nasz system będzie naliczał odsetki karne (0.50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 16 każdego m-ca), dlatego też wysyłane przez nas smsy będą zawierały kwotę wraz z odsetkami karnymi)
 3. Opłaty te nie zawsze pokrywają się z rzeczywistą ilością godzin w danym miesiącu, gdyż nie jest możliwe ustalenie indywidualnych opłat dla poszczególnych grup. Jednak odstępstwa te powinny mieścić się w granicach 1-2 godzin w miesiącu.
 4. Za ostatnie dwa miesiące nauki (maj i czerwiec) pobierana jest opłata w maju.
 5. Uwaga !!! Dla rodziców przysyłających 3 i więcej rodzeństwa -10% – zniżka.
 6. Terminowe wpłaty gotówkowe (w siedzibie głównej) upoważniają do 1 lekcji gratis przy ostatniej opłacie!